(WEBPAGINA WETTELIJKE MEDEDELING)

JURIDISCHE MEDEDELING – DIRK BACKAERT

Wet bescherming persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement voor de bescherming van
Persoonsgegevens, wordt de Klant / Gebruiker geïnformeerd dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen worden
opgenomen in een Activiteitenregister dat eigendom is van DIRK BACKAERT, om een ​​correct beheer van de commerciële relatie te voeren, alsook om u zowel schriftelijk als elektronisch op de hoogte te brengen van nieuws, producten en/of diensten.

U kunt op elk moment de gegeven toestemming voor het verzenden van communicatie intrekken
elektronische commercials door een e-mail te sturen naar het adres https://makelaarscostablanca.com/
Ten slotte informeren wij u dat u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en/of verzet, beperking van de behandeling en overdraagbaarheid, evenals intrekking van de gegeven toestemming, kunt uitoefenen door te schrijven naar DIRK BACKAERT, gevestigd aan AVDA BALEARES, 31 – 1 – 1, 46023 – VALENCIA
(Valencia / Valencia).

Wet op informatiediensten en elektronische handel
Volgens wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens gecommuniceerd over het domein van https://makelaarscostablanca.com/
Domein Eigenaar
DIRK BACKAERT
CIF: X0323648S
Huis
Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com.

Domeinnaam
https://makelaarscostablanca.com/

Deze lijst zal op onregelmatige tijden worden herzien en bijgewerkt. Elk van deze aanbiedingen kan op elk moment worden gereserveerd. Het is onmogelijk om de veranderingen op elk moment te controleren. De adverteerder neemt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid. Informeer uzelf voordat u handelt of beslissingen neemt met betrekking tot de aangekondigde referenties. Bedankt voor uw begrip. Contactpersoon: Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

Juridische acties, toepasselijk recht en jurisdictie

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn website en verklaart dat hij in geen geval zal overgaan tot het onderzoeken of uitoefenen van enige vorm van controle over de inhoud van andere sites op het net. Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via links.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht in de inhoud van zijn website. Zowel in relatie tot de inhoud van de website als in de gebruiksvoorwaarden daarvan. Genoemde wijzigingen kunnen via haar website worden aangebracht in elke wettelijk toegestane vorm en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door volgende.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/behoudt zich ook het recht voor om burgerlijke of strafrechtelijke procedures in te stellen die hij passend acht voor het oneigenlijk gebruik van zijn website en inhoud, of voor schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er enige controverse ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie gaan, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ heeft zijn adres in VALENCIA, Spanje.

Het bijkantoor van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is gevestigd in Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com