Privacybeleid
PRIVACYBELEID SOCIALE NETWERKEN

PRIVACYBELEID

Gegevensbeschermingsbeleid
VERANTWOORDELIJK
DIRK BACKAERT
CIF: X0323648S
Huis
AVDA BALEARES, 31 – 1 – 1
46023 – VALENCIA (Valencia / Valencia)
e-mail: Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

Domeinnaam https://makelaarscostablanca.com/

Het bedrijf heeft geen gemachtigde voor gegevensbescherming aangesteld, aangezien er geen verplichting is om dit te doen.

DOEL VAN DE BEHANDELING

Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, via de verschillende vormen
eigendom van DIRK BACKAERT, beschikbaar gesteld aan Gebruikers, reageer, indien van toepassing
in het bijzonder voor het beheren en beantwoorden van verzoeken om informatie, twijfels, klachten, felicitaties of suggesties voor publicaties of voor diensten of activiteiten, handelingen of evenementen die worden aangeboden, aangeboden, gesponsord en/of gesponsord door DIRK BACKAERT, evenals de mening kennen van de gebruikers, en ook sollicitaties beheren, door cv’s te verzamelen, om contact op te nemen met de geïnteresseerde en een selectieproces uit te voeren.

BESCHERMINGSPERIODE

De verstrekte persoonsgegevens worden gedurende de overeenkomstige periode bewaard om te voldoen aan
met wettelijke verplichtingen, Beter zolang u zich niet verzet tegen de behandeling of de toestemming intrekt.

RECHTMATIGHEID

DIRK BACKAERT heeft recht op de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming
verleend door de belanghebbende door ondertekening of aanvaarding van de desbetreffende formulieren, voor één of
verschillende specifieke doeleinden, zoals vermeld in artikel 6.1. a) van het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens.

NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS

Anderzijds, opdat de gegevens in onze bestanden, geautomatiseerd en/of op papier,
komen altijd overeen met de realiteit, we zullen proberen op de hoogte te blijven. Voor deze effecten moet de gebruiker de wijzigingen dus rechtstreeks, indien mogelijk, doorvoeren of op betrouwbare wijze communiceren met de overeenkomstige zone of afdeling van DIRK BACKAERT

ONTVANGERS

Persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen of gecommuniceerd aan derden, behalve in de noodzakelijke gevallen voor de ontwikkeling, controle en vervulling van het/de vermelde doel(en), in de voorziene gevallen
volgens de wet.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De belanghebbende van de persoonsgegevens kan echter in ieder geval de rechten uitoefenen die
aanwezig zijn, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en dat ze:
Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de belanghebbende,
Recht om rectificatie of verwijdering te vragen,
Recht om de beperking van uw behandeling te vragen,
Recht om bezwaar te maken tegen behandeling,
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
De belanghebbende kan dergelijke rechten uitoefenen op verzoek vergezeld van een fotokopie van hun
D.N.I, en waarin het zal specificeren aan welke van deze verzoeken wordt voldaan, verzonden naar het adres:
DIRK BACKAERT
Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

Indien u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens geschonden is, kunt u een
claim bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

Ten slotte wordt gemeld dat DIRK BACKAERT de maatregelen in zijn informatiesysteem passende technische en organisatorische technieken zal nemen, in overeenstemming met het principe van proactieve verantwoordelijkheid, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te garanderen, waardoor wijziging, verlies ervan wordt vermeden , behandeling of ongeoorloofde toegang; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van toepassing en de aard, omvang, context en doeleinden van de behandeling, evenals risico’s van variabele waarschijnlijkheid en ernst die aan elk van de behandelingen zijn verbonden.

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ gebruikers dat het is overgegaan tot het maken van een profiel op het sociale netwerk / s Facebook / Twitter, met als hoofddoel reclame voor zijn producten en diensten.

Gegevens van CDC Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/:

De eigenaar van deze website is Dirk Backaert, met NIE ESX0323648S,Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

WEDBOMEIN: https://makelaarscostablanca.com/

De gebruiker heeft een profiel op hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten om lid te worden van de pagina die door Dirk Backaert is aangemaakt op https://makelaarscostablanca.com/, en zo interesse tonen in de informatie die op het netwerk wordt geadverteerd. Door lid te worden van onze pagina, geeft u ons uw toestemming voor de behandeling van de persoonlijke gegevens die in uw profiel zijn gepubliceerd.

De gebruiker heeft op elk moment toegang tot het privacybeleid van het sociale netwerk zelf en kan zijn profiel configureren om zijn privacy te garanderen.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie van de gebruiker, in het bijzonder zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het Sociale Netwerk zelf. Ze zijn in geen enkel bestand opgenomen.

Met betrekking tot de rechten van toegang, rectificatie, beperking van behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens die u heeft en die kunnen worden uitgeoefend voor Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/, in overeenstemming met de RGPD, je moet rekening houden met de volgende nuances:

Toegang: het wordt bepaald door de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie van gebruikersprofielen.

Rectificatie: Er kan alleen worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle staat van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/, bijvoorbeeld het verwijderen van opmerkingen die op de pagina zelf zijn gepubliceerd. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend voor het sociale netwerk.

Annulering en/of Oppositie: Zoals in het vorige geval kan er enkel worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder controle is van Dirk Backaert op bijvoorbeeld https://makelaarscostablanca.com/, niet langer gekoppeld is aan het profiel.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ zal de volgende acties uitvoeren:

Toegang tot openbare profielinformatie.

Publicatie in het gebruikersprofiel van alle informatie die reeds is gepubliceerd op de pagina Dirk Backaert https://makelaarscostablanca.com/.

Stuur persoonlijke en individuele berichten via de kanalen van het Social Network.

Updates van de status van de pagina die in het gebruikersprofiel wordt gepubliceerd.

De gebruiker kan altijd zijn verbindingen beheren, inhoud verwijderen die hem niet meer interesseert en beperken met wie hij zijn verbindingen deelt, hiervoor moeten ze toegang hebben tot hun privacy-instellingen.

publicaties

De gebruiker, eenmaal gelinkt naar de Dirk Backaert op de pagina https://makelaarscostablanca.com/, kan opmerkingen, links, afbeeldingen of foto’s of elk ander type multimedia-inhoud plaatsen die door het sociale netwerk wordt ondersteund. De gebruiker moet in alle gevallen de eigenaar ervan zijn, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten genieten of toestemming hebben van de betrokken derden. Elke publicatie op de pagina, of het nu gaat om teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz., is uitdrukkelijk verboden. die de moraliteit, ethiek, goede smaak of fatsoen schenden of waarschijnlijk zullen schenden, en/of die inbreuk maken, inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op afbeelding of de wet. In deze gevallen behoudt Dirk Backaert op zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk in te trekken en kan hij vragen om permanente gebruikersblokkering.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een gebruiker vrijelijk heeft gepubliceerd.

De gebruiker dient er rekening mee te houden dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, en daarom is hij de hoofdverantwoordelijke voor hun privacy.

De afbeeldingen die op de pagina kunnen worden gepubliceerd, worden door Dirk Backaert in geen enkel bestand opgeslagen op , maar blijven op het sociale netwerk.

Wedstrijden en promoties

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties te houden waaraan de gebruiker die naar zijn pagina is gelinkt kan deelnemen. De bases van elk van hen zullen, wanneer het Social Network-platform hiervoor wordt gebruikt, erop worden gepubliceerd. Altijd in overeenstemming met de LSSI-CE en met elke andere toepasselijke norm.

Het sociale netwerk sponsort, onderschrijft of beheert op geen enkele manier onze promoties, en is ook niet geassocieerd met een van hen.

Adverteren

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ zal het sociale netwerk gebruiken om reclame te maken voor zijn producten en diensten, in elk geval, als u besluit uw contactgegevens te verwerken om directe commerciële prospectie acties uit te voeren, zal dit altijd gebeuren, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de RGPD en de LSSI-EC.

Het aanbevelen van Dirk Backaert op de pagina https://makelaarscostablanca.com/ aan andere gebruikers zodat ook zij van de promoties kunnen genieten of op de hoogte worden gehouden van hun activiteiten, wordt niet als reclame beschouwd.

Hieronder beschrijven we de link naar het privacybeleid van het sociale netwerk:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Twitter: https://twitter.com/privacy