Gebruiksvoorwaarden
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Overeenkomstig Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel deelt Dirk Backaert mee dat hij de eigenaar is van de website https://makelaarscostablanca.com/. Overeenkomstig de vereiste van artikel 10 van de voornoemde wet, rapporteert Dirk Backaert volgende gegevens:

De eigenaar van deze website is Dirk Backaert, met NIE ESX0323648S, Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com.

Gebruikers- en aansprakelijkheidsregime

Het browsen, openen en gebruiken van de website verleent de status van gebruiker, waardoor, vanaf het browsen op de website https://makelaarscostablanca.com/ , alle gebruiksvoorwaarden die hierin zijn vastgelegd, worden aanvaard onverminderd de toepassing van de overeenkomstige voorschriften van verplichte wettelijke naleving afhankelijk van het geval.

De website https://makelaarscostablanca.com/ biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

De juistheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren uitgegeven door Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door het web.

Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden of openbare orde, of dat op enige andere manier de rechten van derden kan schaden partijen of uit de werking van de website.
Links beleid en disclaimers

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn website en verklaart dat hij in geen geval zal overgaan tot het onderzoeken of uitoefenen van enige vorm van controle over de inhoud van andere sites op het net. Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via links.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om eventuele schade aan de gebruikers van haar website, die zou kunnen voortvloeien uit het browsen op haar website, te vermijden. Bijgevolg is Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker zou kunnen lijden door het surfen op internet.

Wijzigingen

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht in de inhoud van zijn website. Zowel in relatie tot de inhoud van de website als in de gebruiksvoorwaarden daarvan. Genoemde wijzigingen kunnen via haar website worden aangebracht in elke wettelijk toegestane vorm en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door volgende.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem van Dirk Backaert, met NIE ESX0323648S, Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoonnummer: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com, om de verbintenissen tussen beide partijen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen. In overeenstemming met de huidige regelgeving, deelt Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ mee dat de gegevens zullen worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ deelt u mee dat hij uw gegevens zal behandelen in overeenstemming met het bestaan ​​van uw toestemming.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ deelt mee dat hij de gegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier zal behandelen. Daarom verbindt Dirk Backaert zich er op https://makelaarscostablanca.com/ toe om alle redelijke maatregelen te nemen zodat deze onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer ze onjuist zijn.

In overeenstemming met de rechten die zijn verleend door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming die is gegeven voor de behandeling ervan , door uw verzoek te richten aan het hierboven vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar info@dirkbackaert.com

U kunt contact opnemen met de bevoegde controle of autoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

SSL-certificaat (Secure Sockets Layer)

Het SSL-CERTIFICAAT zorgt voor authenticatie, privacy en informatiebeveiliging tussen Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ en de gebruiker.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ heeft een beveiligingscertificaat dat door SSL CERTIFICATE wordt gebruikt om veilige verbindingen te maken.

In dit proces worden verschillende parameters vastgesteld om de verbinding veilig tot stand te brengen en deze wordt tot stand gebracht met behulp van vooraf vastgestelde sleutels, waarbij alle verzonden gegevens worden gecodeerd en gedecodeerd totdat de verbinding wordt verbroken.

Intellectuele en industriële eigendom

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/. Het zullen daarom werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen die hiermee verband houden en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de Intellectuele Eigendomswet is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, uitdrukkelijk verboden. op elk medium en met elk technisch middel, zonder de toestemming van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/

De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang het uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina’s van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/

Juridische acties, toepasselijk recht en jurisdictie

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ behoudt zich ook het recht voor om burgerlijke of strafrechtelijke procedures in te stellen die hij passend acht voor het oneigenlijk gebruik van zijn website en inhoud, of voor schending van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er enige controverse ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie gaan, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. Dirk Backaert heeft op https://makelaarscostablanca.com/ zijn adres in VALENCIA, Spanje.

Het thuiskantoor van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is gevestigd in Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com. Kantoorbezoeken alleen op afspraak.