Belangrijke mededeling, aankondigingen en wettelijke waarschuwing!

Elke aankondiging is niet bindend, kan fouten bevatten. Het wordt ter informatie getoond en niet contractueel.

Alle informatie die door de agent wordt verstrekt, wordt als betrouwbaar beschouwd, maar is niet gegarandeerd en moet worden geverifieerd. De prijs is exclusief kosten van notaris, registratie of beheer. Noch de onroerendgoedkosten, noch de bijbehorende belastingen.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Deze lijst wordt maandelijks herzien en bijgewerkt. Elk van deze aanbiedingen kan op elk moment worden gereserveerd. Het is onmogelijk om de veranderingen op elk moment te controleren. De adverteerder neemt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid. Informeer uzelf voordat u handelt of beslissingen neemt met betrekking tot de aangekondigde referenties. Bedankt voor uw begrip.

Contactpersoon: Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), deelt Dirk Backaert mee dat hij de eigenaar is van de website https://makelaarscostablanca.com/

Overeenkomstig de vereiste van artikel 10 van de voornoemde wet, rapporteert Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ de volgende informatie:

De eigenaar van deze website is Dirk Backaert, met NIE ESX0323648S, Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

Gebruikers- en aansprakelijkheidsregime

Door de website https://makelaarscostablanca.com/ te browsen, te openen en te gebruiken, krijgt u de status van gebruiker, waarmee u, vanaf het browsen op de website https://makelaarscostablanca.com/, alle gebruiksvoorwaarden accepteert die hierin zijn vastgelegd, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige voorschriften van wettelijke naleving volgens het geval.

De website https://makelaarscostablanca.com/ biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website.

Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

De waarheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren uitgegeven door Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door het web.

Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere manier de rechten kan schaden van derden of dezelfde werking van de website.

Linksbeleid en disclaimers

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om eventuele schade aan de gebruikers van haar website, die zou kunnen voortvloeien uit het browsen op haar website, te vermijden. Bijgevolg,

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker zou kunnen lijden door het surfen op internet.

Wijzigingen

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht in de inhoud van zijn website. Zowel in relatie tot de inhoud van de website als in de gebruiksvoorwaarden daarvan. Genoemde wijzigingen kunnen via haar website worden aangebracht in elke wettelijk toegestane vorm en zijn bindend gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door volgende.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem van Dirk Backaert, met NIE ESX0323648S, Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoonnummer: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com, om de verbintenissen tussen beide partijen te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen. In overeenstemming met de huidige regelgeving,

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ deelt mee dat de gegevens zullen worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ deelt u mee dat wij uw gegevens zullen verwerken in overeenstemming met uw toestemming.

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ deelt mee dat hij de gegevens op een wettige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier zal behandelen.

Daarom verbindt Dirk Backaert zich er op https://makelaarscostablanca.com/ toe om alle redelijke maatregelen te nemen zodat deze onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer ze onjuist zijn.

Daarom verbindt Dirk Backaert zich er op https://makelaarscostablanca.com/ toe om alle redelijke maatregelen te nemen zodat deze onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer ze onjuist zijn.

In overeenstemming met de rechten die zijn verleend door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming die is gegeven voor de behandeling ervan , door uw verzoek te richten aan het hierboven vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar info@dirkbackaert.com

U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Intellectuele en industriële eigendom

Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ is door hemzelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/. Het zullen daarom werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen die hiermee verband houden en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode om deze beschikbaar te stellen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden uitdrukkelijk verboden. op elk medium en met elk technisch middel, zonder de toestemming van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/.

De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina’s van Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/.

Juridische acties, toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op Spaans grondgebied. Als er enige controverse ontstaat, kunnen de partijen hun conflicten voorleggen aan arbitrage of naar de gewone jurisdictie gaan, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid in dit verband. Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ heeft zijn adres in Avda. Baleares 31 – 1 – 1, 46023 Valencia, VALENCIA, ESPAÑA. Telefoon: +34609934211 – CORREO ELECTRÓNICO: info@dirkbackaert.com

Deze website is gemaakt door Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ Spanje voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik van gebruikers. Door middel van deze juridische kennisgeving is het bedoeld om de toegang en het gebruik van deze website te reguleren, evenals de relatie tussen de website en zijn gebruikers. Door deze website te bezoeken, worden de volgende voorwaarden aanvaard: Toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Eenvoudige toegang tot deze website houdt geen enkele zakelijke relatie in tussen Dirk Backaert op https://makelaarscostablanca.com/ en de gebruiker.

Toegang tot en navigatie op deze website impliceert het accepteren en kennen van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die daarin zijn opgenomen.

De eigenaar van de website kan diensten of producten aanbieden die mogelijk onderworpen zijn aan eigen specifieke voorwaarden die, naargelang het geval, deze voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarover de gebruiker in elk specifiek geval zal worden geïnformeerd.

Spamabonnementen en onvolledige abonnementen worden zonder voorafgaande waarschuwing uit onze database verwijderd!