De Kadasterreferentiewaarde in Spanje per 1 januari 2022

Wat is de referentiewaarde van Kadaster 2022?

Vanaf 1 januari 2022 wordt de nieuwe Catastro-referentiewaarde de nieuwe heffingsgrondslag van de overdrachtsbelasting (ITP) die wordt toegepast op de aankoop van gebruikte woningen of op de erf- en schenkingsbelasting (ISyD).

Vanaf het jaar 2022 betaalt de belastingplichtige geen belasting meer die berekend wordt over de verkoopprijs van zijn woning, maar over de marktwaarde van diezelfde woning. Volgens de wet is dit de referentiewaarde die is goedgekeurd door de Algemene Directie van het Kadaster.

Deze marktwaarde wordt berekend op basis van de verkoopprijzen van onroerend goed, volgens informatie verstrekt door notarissen en griffiers. Het is niet nodig om het pand te bezoeken om de staat van instandhouding, de gebruikte materialen, om te weten of het is gerenoveerd, enz. te weten te komen.

Er wordt geen rekening meer mee gehouden als de woning moet worden verbouwd en de koper de woning heeft gekocht voor een prijs die onder de marktprijs ligt.

REAL ESTATE AGENT - AGENTE INMOBILIARIO - VALENCIA - ALICANTE - API PROFESIONAL ESPAÑA - DIRK BACKAERT - DB REAL ESTATE INTERNATIONAL - AGENCIA INMOBILIARIA - REAL ESTATE AGENCY - COSTA BLANCA - ESPAÑA - SPANJE - SPAIN
De Kadasterreferentiewaarde in Spanje per 1 januari 2022

Waaruit bestaat deze nieuwe Kadasterreferentiewaarde?


Weet dat het een ander concept is dan de gebruikelijke kadastrale waarde die we altijd kennen. De kadastrale waarde wordt altijd berekend op basis van waarden vastgesteld door de betreffende gemeente en houdt rekening met de ligging van het onroerend goed, de ligging, het gebied binnen de stad, de ouderdom, de kwaliteit van de constructie, de verbouwingen of de verbouwingen. in het gebouw en de staat van instandhouding.

Deze waarde wordt geactualiseerd door de begrotingswet, zij het niet gelijktijdig of uniform voor alle gemeenten.

De nieuwe referentiewaarde wordt bepaald door de Algemene Directie van het Kadaster en is, zoals we eerder hebben uitgelegd, gebaseerd op de berekening op basis van vastgoedtransactieprijzen die eerder werden uitgevoerd voor notarissen en op basis van de kadastrale kenmerken van elk onroerend goed.

Deze waarde wordt jaarlijks in alle gemeenten gelijktijdig vastgesteld.

Beide waarden zijn objectief. Zowel de nieuwe referentiewaarde als de reeds gekende kadastrale waarde zullen twee woningen op dezelfde verdieping van een gebouw waarderen, met dezelfde oppervlakte, ook al is er een gerenoveerd en met de hoogste kwaliteiten en de andere moet hervormd worden. Deze twee waarden houden geen rekening met de omstandigheden van elke woning binnen de woning.

De nieuwe referentiewaarde van het Kadaster treedt in werking, met ingang van 1 januari 2022, de heffingsgrondslag van de overdrachtsbelasting en gedocumenteerde rechtshandelingen (ITPAJD), en de erf- en schenkingsbelasting (ISyD), zoals deze is vastgelegd in Wet 11 /2021 inzake maatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude.


De nieuwe referentiewaarde van het Kadaster is de minimale waarde waarover belasting moet worden betaald bij het kopen van een woning of het erven van een woning. Bij het ondertekenen van een akte voor de transactie van de verkoop voor de notaris voor een lagere waarde, zal de regionale schatkist de belastingplichtige verplichten belastingen te betalen voor de waarde die wordt aangegeven door de nieuwe taxatie van het Kadaster, hem op de hoogte stellen van een schikking, en zonder de noodzaak om een ​​verificatie van waarden te starten.

Het is ook mogelijk dat de belastingplichtige die aangifte doet volgens de waarde van de akte, lager dan de referentiewaarde van het Kadaster, wordt bestraft wegens het niet betalen van belastingen volgens de in de wet voorziene belastinggrondslag.

REAL ESTATE AGENT - AGENTE INMOBILIARIO - VALENCIA - ALICANTE - API PROFESIONAL ESPAÑA - DIRK BACKAERT - DB REAL ESTATE INTERNATIONAL - AGENCIA INMOBILIARIA - REAL ESTATE AGENCY - COSTA BLANCA - ESPAÑA - SPANJE - SPAIN
De Kadasterreferentiewaarde in Spanje per 1 januari 2022

Bezwaar maken tegen de referentiewaarde van het Kadaster vóór een verificatie van waarden


De referentiewaarde kan worden aangevochten door te verzoeken om rectificatie van de door haar voorgelegde zelfbeoordeling, of door in beroep te gaan tegen de aan haar meegedeelde schikking (voor het niet indienen van een zelfbeoordeling, of voor het presenteren van een lagere waarde dan die welke door de referentie is bepaald.

“Het probleem is dat zowel de ITPAJD-wet als de ISyD-wet veronderstellen dat de referentiewaarde van het Kadaster overeenkomt met de marktwaarde van het onroerend goed. Het zal dus de belastingplichtige zijn die moet bewijzen en aantonen dat genoemde referentiewaarde niets te maken heeft met de marktwaarde van het onroerend goed.

Om dit te doen, kunt u elk wettelijk toegelaten bewijs gebruiken “, zegt José María Salcedo, partner van het kantoor van Ático Jurídico.

Daarnaast voegt de deskundige eraan toe dat de wet in het geval van de vermogensbelasting geen mechanisme in het leven roept om de referentiewaarde per 1 januari 2022 aan te vechten.

Daarom zal het nodig zijn om deze waarde te gebruiken in de ITP of in de erf- en schenkingsbelasting, wanneer het onroerend goed wordt verworven, zodat er geen rekening mee wordt gehouden in de vermogensbelasting.

Fontein:

©ÁTICO JURÍDICO – SALCEDO ABOGADOS 2017 – De 10 vragen die u moet weten om de referentiewaarde van het Kadaster onder ogen te zien

BOE Aankondiging van de Algemene Directie van het Kadaster voor algemene kennis van de Referentiewaarden van het Kadaster van Stedelijk Vastgoed.